NL

/

EN
header logo

Noorder
Impact

header logo

boosting impact-driven companies

NoorderImpact helpt impactgedreven ondernemingen bij het realiseren en vergroten van hun maatschappelijk rendement. Dit doen wij door start- en scale-ups met een maatschappelijke missie ondersteuning en start- en groeikapitaal te bieden.

boosting impact-driven companies

NoorderImpact helpt impactgedreven ondernemingen bij het realiseren en vergroten van hun maatschappelijk rendement. Dit doen wij door start- en scale-ups met een maatschappelijke missie ondersteuning en start- en groeikapitaal te bieden.

Focus

Wij richten ons op start- en scale-ups met een positieve impact op mens, dier en planeet. Daarbij werken we binnen de volgende focusgebieden:

Empowerment en sociale inclusie

Initiatieven gericht op het in sociaal en economisch opzicht sterker maken van gemarginaliseerde, kwetsbare of buiten de boot vallende personen en groepen.

Hierbij kun je denken aan mensen die op basis van hun leeftijd, opleiding, sociale afkomst, alternatieve levensstijl, etnische herkomst of seksuele oriëntatie uitgesloten worden van een voor hen volwaardige deelname aan de samenleving.

heart globe

Geluk en gezondheid

 

Initiatieven gericht op een positieve verandering van geluk en gezondheid van mens en dier.

 

Speerpunten hierbij zijn de zorg voor de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen, het vormgeven en ontwikkelen van cultureel ondernemerschap en het terugdringen van vlees- en zuivelconsumptie door het stimuleren van plantaardig eten.

geluk en gezondheid

Wat we doen

 

Wij ondersteunen impactgedreven ondernemers op de volgende manieren.

 

1. Meehelpen met de doorontwikkeling van het maatschappelijk ondernemersconcept.

 

Welk maatschappelijk probleem wordt aangepakt? Is het concept voldoende uitgekristalliseerd? Hoe zit het met de economische haalbaarheid?

 

2. Voorzien in start- en groeikapitaal.

 

Dit betreft een participatie en/of een (converteerbare) lening. Wij investeren direct in de impact-gedreven onderneming en niet via een fonds.

 

3. Bieden van begeleiding bij de ontwikkeling van de organisatie.

 

Afhankelijk van de behoefte kan dit gaan over bedrijfsstrategie, bedrijfseconomische vraagstukken, leiderschap en management, personeelsontwikkeling, marketing, etc.

 

Met wie

Wij verbinden ons aan sterk gemotiveerde, impactgedreven start- en scale-ups die werken aan een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Kenmerkend voor deze ondernemingen is de behoefte ondernemerschap te combineren met de wens een positieve bijdrage aan de wereld te leveren.

 

Ondernemingen waar wij mee samenwerken zijn organisatorisch zelfstandig. Deze ondernemingen kunnen zowel in Nederland als daarbuiten actief en/of gevestigd zijn.

 

Wij gaan de samenwerking aan op basis van wederzijds vertrouwen en een gedeelde ambitie. Om dit vertrouwen op te bouwen, is het belangrijk elkaar te leren kennen. Is er een klik, dan gaan we de diepte in. Dit doen we zowel op persoonlijk, als op bedrijfseconomisch vlak.

 

Als deze verdiepende verkenning een positieve uitkomst heeft en gemeenschappelijke uitgangspunten oplevert, bepalen we in gezamenlijkheid het vervolg.

Lopende samenwerkingen

Over ons

Onze ambitie is om in samenwerking met impactgedreven ondernemers bij te dragen aan een sociale en duurzame wereld.

 

NoorderImpact is een onafhankelijke participatiemaatschappij. Wij bieden impactgedreven ondernemingen ondersteuning en start- en groeikapitaal. Maatschappelijk resultaat is voor ons hierbij het doel en het financieel rendement een afgeleide.

 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat wij ons voortbestaan garanderen en herinvesteringen kunnen doen. Dit realiseren wij door (rente)aflossingen op leningen, dividenduitkeringen en de verkoop van participaties.

NoorderImpact is eigendom van Stichting Koersvast, een stichting zonder winstoogmerk.

 

De oorsprong van Stichting Koersvast en NoorderImpact ligt in de maritieme wereld. In de eerste participatie van NoorderImpact, een initiatief voor de zorg en opvang van zieke en gewonde Filipijnse zeevarenden, is deze oorsprong terug te vinden.

Sjoerd Zijlstra
Initiator & drijvende kracht

Sjoerd Zijlstra

Meer info over Sjoerd:

LinkedIn

Hinke Veltman
Organisator & procesbegeleider

Hinke Veltman

Meer info over Hinke:

LinkedIn

Martijn Steenkamp
Voorzitter Raad van Commissarissen

Martijn Steenkamp

Meer info over Martijn:

LinkedIn

Guido Hollaar
Secretaris Raad van Commissarissen

Guido Hollaar

Meer info over Guido:

LinkedIn

Sjoerd Zijlstra

Sjoerd Zijlstra
Initiator & drijvende kracht

Meer info over Sjoerd:

LinkedIn

Hinke Veltman

Hinke Veltman
Organisator & procesbegeleider

Meer info over Hinke:

LinkedIn

Martijn Steenkamp

Martijn Steenkamp
Voorzitter Raad van Commissarissen

Meer info over Martijn:

LinkedIn

Guido Hollaar

Guido Hollaar
Secretaris Raad van Commissarissen

Meer info over Guido:

LinkedIn

Nieuws

NoorderImpact participeert in IJsbaart

IJsbaart ontwikkelt en vermarkt plantaardige voedingsconcepten met als focusgebied  plantaardige ijsjes. Begonnen met de verkoop van natuurlijke ijsjes tijdens festivals, is IJsbaart nu klaar om Nederland te veroveren. Impact-investeerder NoorderImpact helpt daar graag bij!

Sjoerd Zijlstra van NoorderImpact over de participatie in IJsbaart: “Dit initiatief past perfect binnen ons streven om de consumptie van plantaardig eten te stimuleren. Wij denken dat IJsbaart in staat is om plantaardige ijsjes op een toegankelijke manier breed in de markt te zetten”.

 

Roderick Verplanken van IJsbaart over de samenwerking: “NoorderImpact is een sociaal gedreven investeringspartner die zowel op basis van inhoud als vertrouwen instapt. Naast de financiële impuls verwachten wij dat het team van NoorderImpact een versterkende invloed zal hebben op onze ontwikkeling”.

De ijsjes van IJsbaart worden door heel Nederland verkocht, waarbij het aantal verkooppunten snel toeneemt. Ook zijn de ijsjes vanaf voorjaar 2024 te vinden bij verschillende supermarktketens. Voor meer informatie over de activiteiten van IJsbaart: zie www.ijsbaart.nl

Meer weten?

IJsbaart
Roderick Verplanken, roderick@ijsbaart.nl, +31641857901

NoorderImpact
Hinke Veltman, hinke@noorderimpact.nl, +31623511316

Publicatiedatum: 21 maart 2024

NoorderImpact neemt aandeel in AIM on crew recovery

AIM richt zich op de opvang van en zorg voor gerepatrieerde Filipijnse zeevarenden. (Mede-)oprichter Anker Insurance Company en impact-investeerder NoorderImpact willen de activiteiten van AIM professionaliseren en uitbouwen.

Aandachtspunten daarbij zijn (trainings)programma’s voor de bevordering van de mentale en fysieke gezondheid van de zeevarenden en een uitgebreidere opvang en begeleiding van de gerepatrieerde zeevarende.

Annemiek Bos, Managing Director Anker Insurance Company over de participatie van NoorderImpact: “Met NoorderImpact hebben we een partner gevonden die ons zowel strategisch als organisatorisch goed kan helpen bij de doorontwikkeling van AIM. Zij zijn bekend met onze werkomgeving en die van AIM”.

AIM heeft vestigingen in Manila en Singapore. Voor meer informatie over de activiteiten van AIM: www.aimoncrew.com

Meer weten?

Anker Crew Insurance
Marleen Lenting-Odink, lenting@anker.nl, +31657375194
NoorderImpact
Hinke Veltman, hinke@noorderimpact.nl, +31623511316

Publicatiedatum: 30 oktober 2023

Nieuwe werkplek!

Op de Heresingel 7 in Groningen hebben wij een fijne werkplek gevonden! Rustig en vlak bij het centrum. Groen en goed bereikbaar.


Publicatiedatum: 1 september 2023

NL

/

EN